WGA-Eigenrisicoverzekering

Soms is een werknemer ook na twee jaar verzuim nog arbeidsongeschikt.

Na twee jaar komt u zieke werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering van de over­heid. Om deze uitkeringen te bekostigen, betaalt uw als werkgever een premie aan het UWV.

Werkgevers hebben de mogelijk­heid om eigenrisicodrager te worden voor de wettelijk verschuldigde WGA uitkering. De betaling van de WGA -uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening. Het risico kan de werkgever onderbrengen bij een verzekeraar door hiervoor een Eigenrisicodragers­verzekering te sluiten.

Met begrip voor de vervelende situatie is onze schade vlot en prettig afgewikkeld.

- Dhr. Goris

Neemt de tijd om jouw situatie volledig in kaart te brengen en denkt heel goed met je mee

- Mevr. Krans – Hofland