WIA-uitkering

Bent u gedeeltelijk arbeidsgeschikt? Dan kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten: WGA.
U bent gedeeltelijk arbeidsgeschikt als u tussen de 35% en 80% van uw loon verliest. Als u minder dan 35% van uw loon verliest, wordt u ¬†als “arbeidsgeschikt” bestempeld. U komt dan niet in aanmerking voor een WIA-uitkering.

 

Als u volledig arbeidsongeschikt bent dan kunt u een uitkering krijgen volgens de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten: IVA. U bent volledig arbeidsongeschikt als u meer dan 80% van u loon verliest.

Erg fijne, verhelderende gesprekken

- Mevr. Meyer

Neemt de tijd om jouw situatie volledig in kaart te brengen en denkt heel goed met je mee

- Mevr. Krans – Hofland