WGA

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, valt u onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: WGA.

Meestal bestaat dan eerst het recht op een tijdelijke loongerelateerde uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en uw nieuwe loon.

De loongerelateerde uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden, maar nooit langer dan 38 maanden. Na deze periode ontvangt u vanuit de WGA een loonaanvullingsuitkering of een minimale vervolguitkering. Alleen bij voldoende werken heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering, Bij de vervolguitkering wordt uw loon slechts aangevuld met een percentage van het minimumloon.

Goede service en bijzonder snelle reacties op vragen.

- Bart

Een aanrader om na een aantal jaren je verzekeringen weer eens tegen het licht te houden. Het heeft ons met een gelijkwaardig pakket veel besparingen opgeleverd.

- Dhr. Pluk