Niet-direct opneembare spaarvormen

Bij een niet-direct opneembare spaarvorm spreekt u als spaarder met de bank voorwaarden af waarbinnen u over uw geld mag beschikken. In principe komt u overeen dat u uw geld voor een bepaalde afgebakende periode afstaat aan de bank. De meest bekende vorm is de deposito

Deposito

Deposito rekeningen zijn vergelijkbaar met de vaste termijn spaarrekeningen, maar kennen twee belangrijke verschillen. Bijstorten is bijvoorbeeld niet mogelijk en de minimuminleg is hoger. Ook hier is een hogere rente mogelijk in ruil voor een vaste looptijd. De looptijd varieert doorgaans van 1 maand tot 24 maanden. De rente voor deposito’s wordt dagelijks vastgesteld op basis van de ontwikkelingen op de financiële markten. Wel is het zo dat als een deposito wordt aangegaan de rente op het moment van storten geldt voor de gehele looptijd. In principe is er op een deposito geen bijstorting of opname mogelijk. Er zijn echter varianten ontwikkeld die deze mogelijkheden wel hebben: het flexibel deposito en het bestemmingsdeposito.

Flexibel deposito

Het flexibel deposito biedt de mogelijkheid om bedragen op te nemen of bij te storten. In ruil voor de flexibiliteit vindt er een soort rentekorting plaats.

Bestemmingsdeposito

Het bestemmingsdeposito kent alleen looptijden van 3 of 6 maanden. Gedurende de looptijd kan vrij worden beschikt over het tegoed, mits voor bestemmingen die vooraf met de bank zijn overeengekomen.

Achtergesteld deposito

Het zogenaamde achtergestelde deposito, is een deposito waar hoge rentes op gegeven worden maar waar het garantiestelsel niet geldt. Ook bent u de laatste in de rij schuldeisers als de bank failliet gaat.

Goede service en bijzonder snelle reacties op vragen.

- Bart

Een aanrader om na een aantal jaren je verzekeringen weer eens tegen het licht te houden. Het heeft ons met een gelijkwaardig pakket veel besparingen opgeleverd.

- Dhr. Pluk