IVA

Als u na twee jaar arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft u recht op een uitkering vanuit de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon en gaat door tot u 65 bent.

Erg fijne, verhelderende gesprekken

- Mevr. Meyer

Met begrip voor de vervelende situatie is onze schade vlot en prettig afgewikkeld.

- Dhr. Goris