Ineens aflossen van de schuld op de einddatum

Bij deze hypotheekvorm lost u tijdens de looptijd van uw lening niets af. In plaats hiervan bouwt u kapitaal op. De schuld wordt op de einddatum in één keer afgelost middels het opgebouwde kapitaal.

De verzamelnaam van de verschillende hypotheken die aan bovengenoemde criteria voldoen is de  ‘levenshypotheek.’ Kenmerkend voor de levenhypotheek is dat u enerzijds maandelijks rente betaalt over de lening. U lost in beginsel niets af. Hierdoor blijft het maandelijkse rentebedrag gelijk.  Naast de rente betaalt u een premie voor een levensverzekering. De premie bestaat uit twee delen: een risicopremie en een spaarpremie. De risicopremie verzekert uw overlijdensrisico tijdens de looptijd. De spaarpremie kan op verschillende manier geïnvesteerd worden:

  • Traditionele levenhypotheek
  • Spaarhypotheek
  • Beleggingshypotheek
  • bankspaarhypotheek

Traditionele levenhypotheek

Bij de traditionele levenhypotheek krijgt u een gegarandeerde vergoeding over de spaarpremie. Hiermee wordt kapitaal opgebouwd om zo een substantieel deel van de hypotheek te kunnen aflossen. Daarnaast schrijft de verzekeraar jaarlijks een extra bedrag bij, bijvoorbeeld in de vorm van een winstdeling. De hoogte hiervan kan elk jaar verschillen. Hierdoor heeft u geen zekerheid dat op de einddatum het volledige bedrag is opgebouwd en kan er zowel een overschot als een tekort ontstaan.

Spaarhypotheek

Bij de spaarhypotheek ontvangt u een vaste vergoeding over de spaarpremie. Deze vergoeding is gelijk aan het hypotheekrentepercentage. Hierdoor heeft u de garantie dat u de lening volledig kunt aflossen op de einddatum.

Beleggingshypotheek

Bij de beleggingshypotheek wordt de spaarpremie belegd. Dit kan het rendement aanzienlijk verhogen. Daar tegenover staat dat beleggen risico’s met zich meebrengt. De spaarpremie wordt veelal belegd in beleggingsfondsen van de bank of verzekeraar. Over het algemeen heeft u invloed op de samenstelling van uw beleggingsportefeuille.

Bankspaarhypotheek

Bij de bankspaarhypotheek bouwt u tijdens de looptijd een spaarpot op waarmee de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd in één keer aflost kan worden. Dit doet u niet via een verzekering (zoals bij de spaarhypotheek), maar via een geblokkeerde bankrekening. Om uw overlijdensrisico af te dekken sluit u een aparte overlijdensrisicoverzekering. Hierbij heeft u de volledige keuzevrijheid. U bent niet verplicht om deze verzekering bij de betreffende hypotheekverstrekker te sluiten.

Met begrip voor de vervelende situatie is onze schade vlot en prettig afgewikkeld.

- Dhr. Goris

Een aanrader om na een aantal jaren je verzekeringen weer eens tegen het licht te houden. Het heeft ons met een gelijkwaardig pakket veel besparingen opgeleverd.

- Dhr. Pluk