Scheiden & Schadeverzekeringen

Uw schadeverzekeringen, zoals uw inboedel- opstal- en aansprakelijkheidsverzekering zijn waarschijnlijk ondergebracht binnen 1 gezamenlijk pakket. Gaat u scheiden dan moeten er twee aparte verzekeringspakketen gesloten worden.

Één persoon kan de rechten en plichten van het lopende schadeverzekeringspakket overnemen. Het is belangrijk om goed te kijken of er wijzigingen doorgevoerd moeten worden om het pakket opnieuw passend te maken. De ander kan een nieuw verzekeringspakket sluiten. Uiteraard is het ook hier belangrijk dat de verzekeringen aansluiten bij uw persoonlijke situatie en wensen.

Neemt de tijd om jouw situatie volledig in kaart te brengen en denkt heel goed met je mee

- Mevr. Krans – Hofland

Erg fijne, verhelderende gesprekken

- Mevr. Meyer