Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft u de eerste twee jaar recht op loondoorbetaling van uw werkgever. Uw werkgever mag gedurende deze twee ziektejaren maximaal 170% van uw laatstverdiende loon doorbetalen

Na twee jaar komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Echter, wanneer u alleen bent aangewezen op de WIA dan is een financiƫle achteruitgang onvermijdelijk.

Om deze achteruitgang te voorkomen of te beperken kunt u zelf extra voorzieningen treffen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid is. Hierbij is een goede analyse van uw persoonlijke situatie erg belangrijk. Door inzicht te verschaffen in uw huidige en toekomstige uitgaven en inkomsten kan bepaald worden welk risico u dient af te dekken.

Lees hier meer over de WIA-uitkering.

Neemt de tijd om jouw situatie volledig in kaart te brengen en denkt heel goed met je mee

- Mevr. Krans – Hofland

Een aanrader om na een aantal jaren je verzekeringen weer eens tegen het licht te houden. Het heeft ons met een gelijkwaardig pakket veel besparingen opgeleverd.

- Dhr. Pluk