WGA

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, valt u onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: WGA.

Meestal bestaat dan eerst het recht op een tijdelijke loongerelateerde uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en uw nieuwe loon.

De loongerelateerde uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden, maar nooit langer dan 38 maanden. Na deze periode ontvangt u vanuit de WGA een loonaanvullingsuitkering of een minimale vervolguitkering. Alleen bij voldoende werken heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering, Bij de vervolguitkering wordt uw loon slechts aangevuld met een percentage van het minimumloon.

Met begrip voor de vervelende situatie is onze schade vlot en prettig afgewikkeld.

- Dhr. Goris

Neemt de tijd om jouw situatie volledig in kaart te brengen en denkt heel goed met je mee

- Mevr. Krans – Hofland