WGA

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, valt u onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: WGA.

Meestal bestaat dan eerst het recht op een tijdelijke loongerelateerde uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en uw nieuwe loon.

De loongerelateerde uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden, maar nooit langer dan 38 maanden. Na deze periode ontvangt u vanuit de WGA een loonaanvullingsuitkering of een minimale vervolguitkering. Alleen bij voldoende werken heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering, Bij de vervolguitkering wordt uw loon slechts aangevuld met een percentage van het minimumloon.

Erg fijne, verhelderende gesprekken

- Mevr. Meyer

Goede service en bijzonder snelle reacties op vragen.

- Bart