WGA

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, valt u onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: WGA.

Meestal bestaat dan eerst het recht op een tijdelijke loongerelateerde uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en uw nieuwe loon.

De loongerelateerde uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden, maar nooit langer dan 38 maanden. Na deze periode ontvangt u vanuit de WGA een loonaanvullingsuitkering of een minimale vervolguitkering. Alleen bij voldoende werken heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering, Bij de vervolguitkering wordt uw loon slechts aangevuld met een percentage van het minimumloon.

Een aanrader om na een aantal jaren je verzekeringen weer eens tegen het licht te houden. Het heeft ons met een gelijkwaardig pakket veel besparingen opgeleverd.

- Dhr. Pluk

Goede service en bijzonder snelle reacties op vragen.

- Bart