IVA

Als u na twee jaar arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft u recht op een uitkering vanuit de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon en gaat door tot u 65 bent.

Neemt de tijd om jouw situatie volledig in kaart te brengen en denkt heel goed met je mee

- Mevr. Krans – Hofland

Met begrip voor de vervelende situatie is onze schade vlot en prettig afgewikkeld.

- Dhr. Goris