IVA

Als u na twee jaar arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft u recht op een uitkering vanuit de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon en gaat door tot u 65 bent.

Erg fijne, verhelderende gesprekken

- Mevr. Meyer

Een aanrader om na een aantal jaren je verzekeringen weer eens tegen het licht te houden. Het heeft ons met een gelijkwaardig pakket veel besparingen opgeleverd.

- Dhr. Pluk