Scheiden & Pensioen

Bij een scheiding dient het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld te worden. Het te verdelen pensioen is te splitsen in het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (AOW) hoeft niet verdeeld te worden.

Ouderdomspensioen

Als u gescheiden bent, heeft u recht op een deel van het opgebouwde pensioen van uw ex-partner. Omgedraaid geldt hetzelfde: uw ex-partner heeft recht op de helft van uw pensioen. Het gaat hierbij om het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Nabestaandenpensioen

Naast een ouderdomspensioen kan er een nabestaandenpensioen opgebouwd worden. Komt uw partner te overlijden, dan wordt het pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden. Overlijdt uw partner nadat u bent gescheiden dan krijg u een bijzonder nabestaandenpensioen uitgekeerd. Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd voor uw scheiding. U heeft geen recht meer op het geld dat na de scheiding opzij is gezet.

Erg fijne, verhelderende gesprekken

- Mevr. Meyer

Met begrip voor de vervelende situatie is onze schade vlot en prettig afgewikkeld.

- Dhr. Goris